Rebelka

7. února 2014 v 17:23 |  Filmové recenze

Rebelka

Rebelka (v anglickém originále Brave) je americký komediální animovaný film z roku 2012 studia Pixar, režii snímku provedli Mark Andrews a Brenda Champan, která byla i spoluautorkou scénáře. Hudbu složil Patrick Doyle. Snímek získal Zlatý globus a Oscara pro rok 2012 za nejlepší animovaný film.
Děj pohádkově a mysteriózně laděného filmu pojednává o fiktivním rodinném konfliktu, který proběhne mezi královnou-matkou Elinor a její prvorozenou dcerou princeznou Meridou, odehrává se někdy na konci starověku ve Skotsku, v období kdy vznikaly první skotské legendy, báje a pověsti.

OBSAH: Už od starých časů se po mnoho generací šíří příběhy o epických bitvách a mystických legendách v drsné a tajemné Skotské vysočině. Ve filmu se k legendě přidá nová pověst, když odvážná Merida stane tváří v tvář tradici, osudu a nejkrutější bestii. Merida je zkušená lučištnice a impulzivní dcera krále Ferguse a královny Elinor. Je odhodlána jít si v životě svou vlastní cestou. Vzepře se starému zvyku zasvěcení pánům země. Silnému lordu MacGuffinovi, mrzutému Macintoshovi a svárlivému Dingwallovi. Meridiny činy nechtěně rozpoutají v království chaos a běsnění. Když se obrátí o pomoc k podivínské staré čarodějnici, dostane prokleté přání. Merida, která následuje nebezpečné síly, objeví význam skutečné odvahy, aby zlomila příšernou kletbu, než bude příliš pozdě.
DĚJ:
Poster k filmu Rebelka
Dětství
Rusovlasá princezna Merida je prvorozená dcera skotského krále Ferguse a královny Elinor, od útlého dětství je velmi temperamentní, svéhlavá a impulzivní dívka. Děj snímku začíná v době jejího dětství v den jejích narozenin, kdy od svého otce dostane jako dárek svůj první luk a začne se učit lukostřelbě. Merida vystřelí svůj první šíp, který zaletí do lesa. Vydá se najít svůj šíp, přitom zde poprvé narazí na světélkující bludičky. Týž den však rodinu napadne velký a zlý medvěd Mordue, který těžce poraní krále Ferguse tak, že přijde o nohu, královna Elinor společně s dcerou Meridou však před medvědem stačí uprchnout na koni pryč.
Dospělost
Další děj se odehrává v době princeznina dospívání. Z princezny Meridy se stala výborná lučištnice a jezdkyně na koni, která se ráda toulá po lesích, leze po skalách a vysedává na břehu horského jezera. Její bodrý tatínek král Fergus nosí protézu, kromě ní do rodiny přibyli i tři nezbední a nenechaví rusovlasí bratříčkové, tři malí princové. Matka nicméně svoji dceru vychovává jakožto budoucí dámu, ženu vladaře, princeznu a královnu, vychovává ji podle svého, o tužby a pocity své dospívající dcery Meridy se ale pramálo zajímá. Konfliktní situaci pak královna Elinor zapříčiní tím, že odešle dopis třem spřáteleným klanům kvůli Meridiným plánovaným královským zásnubám.
Poté pak, na podkladě její písemné pozvánky, po jezeře připlují na oficiální návštěvu tři lodě se třemy lordy a jejich syny, silný MacGuffin, bručivý Macintosh a hádavý Dingwall. Merida se ale vdávat vůbec nechce, krom toho se jí ani jeden z mladých lordů vůbec nezamlouvá, proto navrhne, že o její ruku se bude soutěžit, sama navrhne závod v její oblíbené lukostřelbě. Aby porušila tradici, sama se jakožto prvorozená zúčastní této soutěže o svoji vlastní ruku (k všeobecné nelibosti všech přítomných a zejména její matky Elinor), celou soutěž pak vyhraje. Matku její vzpurné chování rozzuří natolik, že jí luk hodí do ohně v krbu, Merida se také rozzuří a mečem rozetne královnou Elinor vyšitou tapirerii, na které je vyobrazena společně s oběma svými rodiči, usedne na koně a uteče do lesa.
V lese se opět setká s bludičkami, které ji nejprve zavedou na obřadní místo (dosti podobné proslulému skotskému Stonehenge), pak jí odtud zavedou i do blízkého obydlí čarodějnice.
Čarodějnice se nejprve snaží předstírat, že je jen pouhá řezbářka, poté co Merida spatří kouzelné koště, které samo zametá a objeví se čarodějnický pomocník v podobě krkavce, čarodějnice se k čarodějnictví přizná. Nejprve se ale snaží princezně prodat něco ze svých řezbářsých výtvorů, posléze když Merida řekne, že koupí všechny řeznářslké výrobky + 1 kouzlo čarodějnice ustoupí. Poté, co ale Merida řekne, že potřebuje kouzlo, které by změnilo její matku královnu, čarodějnice utrousí, že prince a princezny nerada dělá, že bylo mnoho reklamací a že poslední byl princ, který si od ní koupil mahagonové prkénko od záchodu. Nicméně nakonec kouzlo upeče v kouzelném kotli do podoby kouzelného koláčku, nicméně Meridě ke kouzlu samotnému vůbec nic důležitého nesdělí.
Medida se s koláčkem vrátí na hrad, podstrčí jej matce k snědku. Kouzlo postupně zapůsobí a královna se opravdu změní z člověka ve velkou hnědou medvědici. Tři malí princové pomou Meridě matku-medvědici vyvést z hradu pryč před králem Fergusem, který je medvědobijec, za odměnu jim Merida dovolí sníst v kuchyni co najdou, zde pak objeví zbytek kouzelného koláčku, kteří se po jeho ochutnání také promění ve 3 medvíďata. Zoufalá Merida tajně vyvede matku-medvědici z hradu do lesa. Zde společně stráví několik dní, Merida je obě živí lovem zvěře a ryb a snaží se najít chaloupku čarodějnice, neboť nutně touží zjistit jak se dá matka odčarovat zpět. Při jedné z výprav obě narazí na bludičky na čarodějnou chýši najdou - čarodějnice však není přítomna, nicméně jí však její obraz napoví možné řešení a sdělí jí, že návrat je možný do 2. východu slunce. Na skutečné řešení pak Merida přijde poté, co je bludičky zavedou na osamělé místo, kde naleznou zříceninu starého zaniklého hradu. Merida zde spadne do podzemí, kde najde prasklý reliéfní výjev z dávné minulosti, který jí vysvětlí celé řešení. Je nutno obnovit zpřetrhaná pouta obnovit staré zpřetrhané vztahy. V troskách hradu však na ni číhá velký strašný medvěd Mordue, kterému s vypětím všech sil obě uniknou. Aby vše napravila vydá se společně s matkou-medvědicí zpátky na otcův hrad, kde Merida musí sešít poničenou tapiserii s obrazem její rodiny - symbol poničených rodinných vztahů.
Poster k filmu Rebelka
Nicméně v hradu se lordi s králem škorpí a bojují spolu různé souboje a válečnické hry. Merida vstoupí doprostřed válečné vřavy a pronese ke všem přítomným státnický proslov a zajistí tak klid a vzájemný smír. Zde se zachová, k radosti své matky, jako skutečná budoucí královna, která proslovem odvedla mozornost všech mužů, což také umožní matce-medvědici, aby za zády všech mužů nepozorovaně pronikla do Meridiny komnaty na hradu. Merida se s matčinou pomocí snaži sešít poničenou tapiserii, nicméně je zde obě dvě objeví její otec. Nevěří Meridě, že medvědice je zakletá královna Elinor a začne s medvědicí bojovat. Ta poplašená uteče z hradu prač, všichni muži ji pronásledují. Král však Meridu zamkne a klíč nechá u komorné, které zakáže Meridu pustit ven. Merida je nucena nejen urychleně sešít tapiserii, ale i sehnat klíč, aby se dostala ven. V tom jí pomůžou její tři malí bratříčci-medvíďata. Získají od komorné klíč a Meridu osvobodí. Všichni společně pak nasednou na Merina koně a upalují za muži zachránit matku. Merina během cesty sešívá poničenou tapiserii. Muži nakonec medvědici doženou a spoutají lany na starobylém obřadním místě. Sem nakonec dorazí i Merida, zde svoji matku brání i proti svému rozzuřenému otci, který nemůže uvěřit, že to není žádná medvědice, ale zakletá královna, jeho žena. Nakonec vše vyřeší velký strašný medvěd Mordue, který je přepadne. Král Fergus s ním bojuje, pomocí luku s ním bojuje s ním i Merida, když už se zdá, že medvěd Meridu přemůže a zakousne, matka se vyrve z pout a začne s velkým medvědem Morduem sama zápasit, nakonec se jí ho podaří udolat - na velkého medvěda spadne jeden z obřadních kamenů a zahubí jej. Z medvěda se uvolní duch zakletého prince, o kterém se zmiňovala čarodějnice (ona zmíněná reklamace kouzla).
Merida pochopí, že zde o do 2. východu slunce může matku a bratry odčarovat. Přikryje matku sešitou tapiserií, matce se omluví a poprosí ji o odpuštění, řekne že jí má ráda a poprosí čarodějnici, aby ji vrátila zpět. Což se nakonec i stane. Matka i malí princové se pod prvními slunečními paprsky promění zpět do lidské podoby.
Obě dvě se však změnily a začnou si jiý navždy rozumět (Merida konečně dospěla v ženu), společně s královnou vyšívá novou tapiserii s velkou medvědicí. Lordi odjíždějí na lodích zpět domů, na jedné z lodí odjíždějí i tři nezbední princové, král Fergus vesluje za nimi v pramici po jezeře. Matka královna Elinor s dcerou princeznou Meridou se projíždějí lesem na koni kolem jezera ve společné lásce a ve vzájemné úctě a porozumění.
MÉ HODNOCENÍ:
Příběh mě uchvátil na první pohled. Zpracování, hudba, postavy i příběh jsou naprosto precizní. Povahové rysy postav vyplívají naplno napovrch, srdce pohladí příběh který vás poznamená. Písně jsou krásné. Jejich texty si zapamatujete a zamilujete. Vyplývá zde hlavně na povrch vztah mezi Meridou a její matkou královnou Elinor který je inspirující. Tento film vás okouzlí. A navíc, zde mohu říci že se jim velmi povedl český dabing a v některých scénách se mi líbí více než dabing původní, což je u mě co říct, jelikož miluji se dívat na filmy v originálu, ale zde jsem si oblíbila dabing náš, kterého se ujal Vojtěch Kotek, který zde měl také pár slov, dabuje totiž havrana který žije s čarodějnicí. Dabing je vcítěný k postavám a fráze jsou perfektní. Prostředí které filmaři zde vytvořili je nádherné. Lesy, vodopád, dokonce i hrad dýchá středověkem. Nerada se dívám na něco stále dokola, ale jsou filmy, u kterých mi to nevadí a tento je jeden z nich. Můžu se na něj dívat každý den a neomrzí mě ani humor ani jeho krása. Všem rozhodně doporučuji. Nejen že vás příběh nadchne ale někomů dá i inspiraci a zamyšlení. Je to velmi poutavé.
Zajímavosti:
Film se měl původně jmenovat "The Bear and the Bow".
 • Původně měla titulní roli princezny Meridy namluvit Reese Witherspoon, ale kvůli časové zaneprázdněnosti musela roli odmítnout. Místo ní roli získala skotská herečka Kelly MacDonald.
 • První film studia Pixar, kde je hlavní postavou žena.
 • Žádný ze záběrů, který byl použit v prvním traileru, nebyl použit ve filmu.
 • V pořadí třináctý celovečerní film studia Pixar.
 • V říjnu 2010 studio oznámilo, že stahuje z režisérského postu Brendu Chapman a nahrazuje ji Markem Andrewsem. V závěrečných titulcích byly jako režiséři uvedeni oba.
 • Na snímku začalo několik nadšenců ze společnosti Pixaru pracovat již v roce 2006. Povolení a oficiální začátek natáčení pak přišel o dva roky později.
 • Tvůrci filmu se inspirovali pohádkami bratří Grimmů a Hanse Christiana Andersena.
 • Původně se až 80 % filmu odehrávalo v zasněženém prostředí. Poté, co byla režisérka Brenda Chapman vystřídána Markem Andrewsem, bylo však nutné film přepracovat, díky čemuž se v konečné verzi filmu objevuje zimních scén naopak minimum.
 • Princezna Merida byla jako první ženská postava studia Pixar zahrnuta do řad Disneyho princezen.
 • Studio Pixar stojí i v tomto filmu při tradici, podle které se od snímku Toy Story: Příběh hraček (1995) objevuje ve všech filmech studia auto. Tentokrát je možné všimnout si auta jako vyřezané hračky na stole v řezbářskem obchodě.
 • Merida má ve filmu více než 1 500 jednotlivě tvarovaných pramenů kudrnatých vlasů, které dohromady dávají zhruba 111 700 jednotlivých vlasů.
 • O projektu bylo původně uvažováno jako o seriálu.
 • Během produkce byly jako předloha filmu použity také fotografie české jezdkyně a členky České barokní společnosti Johany Spáčilové z lukostřelby na koni, které byly původně určeny coby předloha pro počítačovou hru.
 • Pixar věnoval tento film Stevovi Jobsovi, který patří mezi zakladatele studia a hrál v něm významnou roli. Ve filmě si na Jobsa tvůrci vzpomínají vesele - jedna z postav nese jméno lord Macintosh a náhodná není ani scéna, když se princezna "cpe" jablkem ve chvíli jejího velkolepého příchodu mezi poddané.
 • Ústřední píseň filmu "My Spirit Flies" v českém překladu "Kdy vzlétnu já" nazpívala Lucie Vondráčková. Ostatní písně, které ve filmu zazní, v českém překladu nazpívala Radka Fišarová.
 • Medvěd Mor'du je první hlavní zápornou postavou v dějinách filmů studia Pixar, která během celého filmu nepronese ani jedno slovo.
 • Jméno medvěda Mor'dua vzniklo spojením gaelských slov "Mór", což znamená "velký", a "Dubh", které lze přeložit jako "černý". Sousloví jeho vzhled zcela vystihuje.
 • Ve filmu lze spatřit typickou siluetu Mickey Mouse s ušima. Stačí dávat dobrý pozor na pásek, který nosí královna Elinor.
 • Během periody tří let Pixar vyvinul speciálně pro Brave dva programy, které umožnily simultánní pohyb Meridiných vlasů a pohybů těla.
 • Šachy v Meridině pokoji jsou slavné Lewisovy šachy, nalezené ve skotsku roku 1831.
 • Film závěrečnými titulky nekončí, po jejich skončení následuje ještě jedna vtipná scéna.
 • Vztah Meridy (Kelly Macdonald) a její matky Elinor (Emma Thompson) je založen na vztahu režisérky Brendy Chapman a její dcery Emmy.
 • Film se stal nejdražším snímkem v historii studia Pixar. Rozpočet se vyšplhal na 210 000 000 amerických dolarů
 • Film Rebelka si můžete stáhnout ZDE
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama